CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S MARKET VIỆT NAM

육류 가공 식품

사세 버팔로 스틱(봉) 1kg SASE Au canh ga chien 사세 버팔로 스틱(봉) 1kg SASE Au canh ga chien
5%
품절
사세 버팔로 윙 1kg SASAE Canh ga chien 사세 버팔로 윙 1kg SASAE Canh ga chien
5%
품절
담두 찰순대 500g DAMDU Doi lon 담두 찰순대 500g DAMDU Doi lon
5%
BHAF 와사비마요 닭강정 500g Thit ga wasabi mayo BHAF 와사비마요 닭강정 500g Thit ga wasabi mayo
5%
품절
BHAF 군옥수수 닭강정 500g Thit ga vi bap BHAF 군옥수수 닭강정 500g Thit ga vi bap
5%
BHAF 허니버터 닭강정 500g Thit ga bo mat ong BHAF 허니버터 닭강정 500g Thit ga bo mat ong
5%
멕시카나 점보 닭다리 400g Dui ga 멕시카나 점보 닭다리 400g Dui ga
5%
popup

Số lượng:

Tổng tiền: